Årsstämman och eventuell extrastämma samt medlemsmöte

Styrelsen tackar för uppslutningen vid stämman den 26 maj, trots det dåliga vädret. Flera medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Nya stadgar – eventuell extrastämma och medlemsmöte
Förslaget till nya stadgar röstades enhälligt igenom. Vi behöver rösta om dem på ytterligare en stämma innan de kan träda i kraft.

Eventuellt kommer vi ha en extrastämma till hösten/vintern. I samband med den skulle vi kunna ha ett medlemsmöte, om risken för smittspridning av covid-19 är låg. Styrelsen återkommer med information.

Sandlådan
Sandlådan vid Miljöhuset kommer snart att tas bort. Den som är intresserad av leksakerna eller sanden i lådan är välkommen att hämta senast den 16 juli.

Kommentarer är stängda.