Mobil insamling av farligt avfall 2021

Här kommer information från Tyresö kommun om vårens tur med den mobila miljöstationen.
 
Mobila miljöstationen är en lastbil som samlar in farligt avfall och mindre elavfall. Bilen besöker nio olika platser i Tyresö kommun under april och september.
 
Information om turlistan för 2021 med tider och upphämtningsplatser finns på Tyresö kommuns hemsida: www.tyreso.se/farligtavfall
 
Med vänliga hälsningar,
 
Styrelsen i BRF Söder Gård

Årsstämma 26 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 26 maj kl. 19.00 på gästparkeringen vid Miljöhuset. Även i år kommer vi att erbjuda poströstning för de som inte har möjlighet att närvara. Det går som vanligt även att använda fullmakt.

Det kommer inte att bli något efterföljande medlemsmöte. Styrelsen informerar om aktuella frågor via nyhetsbrev, och frågor eller synpunkter kan som alltid skickas in till ”styrelsen @ brfsodergard.se”.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 17 april

Lördagen den 17 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10.00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi håller behörigt avstånd till varandra och dagen avslutas inte heller i år med korvgrillning. Förhoppningsvis kan vi återuppta vår tradition nästa år.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 17 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen