Extrastämma och medlemsmöte

Då läget i coronapandemin har förbättrats planerar styrelsen för en extra föreningsstämma senare i höst/vinter för att rösta om förslaget till nya stadgar. Vi röstade enhälligt för förslaget vid föreningsstämman i maj, men för att de ska träda i kraft behöver vi rösta ytterligare en gång.

I samband med stämman planeras för ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, renovering alternativt utbyte av fönster samt föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Styrelsen återkommer med närmare information.

Mvh, Styrelsen

Höststädning 16/10

Lördagen den 16 oktober har vi höststädning i området. En container för blandat avfall (ej miljöavfall) är beställd och placeras ut dagen innan. Den hämtas under måndagen den 18 oktober.

Under tiden kommer gästparkeringen vid Miljöhuset vara avstängd och styrelsen hänvisar till gästparkeringen på Södergårdsvägen.

Mvh, Styrelsen

Spolning av avloppsrör

Styrelsen kommer att anlita Bromma Högtryck AB för att genomföra en avloppsspolning under oktober/november. Arbetet tar en dag och beräknas pågå mellan kl. 07.30 och 15.00. De kommer behöva tillträde till samtliga lägenheter och aviserar alla medlemmar en vecka innan.

Styrelsen återkommer med information om vilken vecka arbetet kommer äga rum.

Mvh, Styrelsen

Åtgärder mot kallras

Flertalet av enplanshusen på Sörgårdsgränd har problem med kallras i köken vintertid.

Ytterväggen mot carporten på Sörgårdsgränd 16 har nu undersökts och något fel på isoleringen kunde inte konstateras. Nästa steg är att till vintern göra en mätning med värmekamera för att undersöka luftflödet bakom köksskåpen.

Styrelsen återkommer med mer information efter genomförd mätning.

Mvh, Styrelsen