Uppdatering om fiberinstallationen

Montering av routers inne i lägenheterna och dosor på utsidan har skett. Grävningsarbetet och dragningen av fiberkablar har påbörjats. Entreprenören räknar med att vara klara i slutet av september eller början av oktober.

Open Infra eller styrelsen återkommer med praktisk information samt datum för när fibern kopplas på.

Mvh Styrelsen

Asparna på Södergårdsvägen

Styrelsen planerar att anlita en trädfällare för att ta bort dungen med aspar på den allmänna ytan vid Södergårdsvägen 11. Flera av träden är skadade och de döljer till viss del gatubelysningen.

Eventuella synpunkter på nedtagningen meddelas till styrelsen via e-post ”styrelsen@brfsodergard.se” eller meddelande i brevlådan på Miljöhuset senast den 15 oktober.

Mvh Styrelsen

Ny gräsklippare

En ny batteridriven gräsklippare från Bosch har köpts in. Den liknar de tidigare och fungerar på samma sätt. Använd det röda batteriet till denna nya klippare.

Det är som alltid viktigt att hantera batterierna varsamt vid montering. Byt till ett fulladdat när klipparen ska användas och låt batteriet sitta kvar efter användningen.

Glöm inte att rengöra noga undertill samt spola ur uppsamlingsbehållaren efter varje användning.

Mvh Styrelsen