Åtgärder mot kallras

Flertalet av enplanshusen på Sörgårdsgränd har problem med kallras i köken vid kall väderlek. Sannolikt är ytterväggen mot carporten inte tillräckligt isolerad.

Försök med att tilläggsisolera på vinden har inte gett någon effekt. Nästa steg är att plocka ner ytterpanel i carporten på Sörgårdsgränd 16 för att undersöka hur isoleringen av ytterväggen ser ut. Styrelsen återkommer även här med mer information.

Mobil insamling av farligt avfall 2021

Här kommer information från Tyresö kommun om vårens tur med den mobila miljöstationen.
 
Mobila miljöstationen är en lastbil som samlar in farligt avfall och mindre elavfall. Bilen besöker nio olika platser i Tyresö kommun under april och september.
 
Information om turlistan för 2021 med tider och upphämtningsplatser finns på Tyresö kommuns hemsida: www.tyreso.se/farligtavfall
 
Med vänliga hälsningar,
 
Styrelsen i BRF Söder Gård

Vårstädning 17 april

Lördagen den 17 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10.00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi håller behörigt avstånd till varandra och dagen avslutas inte heller i år med korvgrillning. Förhoppningsvis kan vi återuppta vår tradition nästa år.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 17 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen

Spolning av avloppsrör

Det kommer under året att ske en spolning av alla rör eftersom flera medlemmar rapporterat om stopp eller bubblande avlopp. Spolningen skulle ha gjorts förra året men sköts upp på grund av pandemin. Rörfirman kommer behöva tillträde till lägenheterna och arbetet bokas in så snart det är säkert ur smitt¬spridnings¬synpunkt.

Vi återkommer med mer information. De lägenheter som har fått en spolning under det senaste året kommer inte att spolas på nytt.

Mvh Styrelsen