Städdag

Årlig vårstädning – en gång per år anordnar föreningen en större städdag, i regel på våren. Syftet med denna är att alla som bor i föreningen skall medverka på något sätt för att bidra till ökad trivsel och god grannsämja i föreningen. Exempel på uppgifter vid städdagar är gårdsunderhåll, grovstädning och enklare fastighetsreparationer.