Underhållsansvar

Vem ska underhålla bostadsrätten – här finns information om ansvarsområden bostadsrättsinnehavare / bostadsrättsförening. Fördelningen i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera. Här kan du ladda ned informationen i ett pdf-dokument:

Byggdel BRF:s* ansvar BRH:s*  ansvar Anmärkning
Väggar i lägenhet
Lägenhetsavskiljande och bärande vägg X
Icke bärande innervägg X Efter godkännande av styrelsen
Ytskikt på vägg inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet X Insidan av lägenhetsavskiljande och bärande vägg t.ex. tapet och puts, inkl. fuktisolerande skikt i våtrum
Golv
Ytskikt på golv inkl. underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet X T ex tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande fuktisolerande skikt, parkettgolv inkl. underliggande sand
Innertak i lägenhet
Innertak inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet X T.ex. puts och stuckatur
Dörrar
Ytbehandling utsida ytterdörr X  –
Ytterdörr inklusive ytbehandling insida, lister, foder, karm, tätningslister, lås inkl. låscylinder, låskista, beslag, nycklar, handtag, beslag, ringklocka mm. X Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud och brandklassning uppfyllas. Efter godkännande av styrelsen
Innerdörr X  –
Fönster och altandörr mm.
Karm och yttre fönsterbåge X
Yttre målning, fasad mm. X
Glas, spröjs, kitt X
Beslag, handtag, gångjärn, tätningslister mm. X
Inre målning samt målning mellan fönsterbågarna X
VVS, VVS-artiklar mm.
Avlopp stamledningar X Föreningen ansvarar för rensning av alla stamledningar
Avlopp fram till stamledning X Medlem ansvarar för avloppsdel fram till stamledning
Klämring X
Tvättställ. Blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. WC, Badkar, duschkabin och duschslang X
Tvättmaskin, torktumlare. Torkskåp. Tvättbänk X
Kall- och varmvattenledning inklusive armatur/kran X Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Ventilation
Ventilationskanaler X  –
Ventilationsdon X
Utluftsdon, springventil X
Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa X  –
Köksutrustning
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och mikrovågsugn X
El-artiklar
Säkringsskåp och elledningar i lägenheten X Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Belysningsarmaturer, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare X Samma regler som för lägenheter betr. golv, väggar, innertak, inredning mm.
Värmepannan

Varvtalsreg (reparation)

X – om varvtalsreg måste  bytas står BRF för detta
Skötsel av värmepanna enligt anvisningarna X Bostadsrättshavaren svarar för rengöring
Förråd, gemensamma utrymmen mm.
Gemensamma utrymmen X
Förråd upplåtet med bostadsrätt och liknande utrymmen tillhörande lägenheten X Samma regler som för underhåll av lägenheten
Carport, upplåtet med bostadsrätt X Samma regler som för underhåll av lägenheten
Mark
Underhåll av mark som inte är upplåtet med bostadsrätt X Om inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal med bostadsrättshavaren
Underhåll av mark som är upplåtet med bostadsrätt X Samma regler som för underhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instruktioner om skötsel
Snöskottning och renhållning, gemensamma markytor t.ex. väg X  –
Snöskottning och renhållning. X Gäller t ex carport-infart, altan eller uteplats
Altan, uteplats mm.
Avrinning av dagvatten från altantak X
Målning av egna tillbyggnader X
Ytbehandling av altan och förstukvist X  –
Glas på inglasad altan X  –
Övrigt
Inredningssnickerier, socklar, foder och lister X  –
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning X  –
Torkställning i badrum X  –
Invändig trappa i lägenhet X Även invändig stege till vind
Att brandvarnare finns i lägenheten X    –
Brandvarnare X Batteri står bostadsrättsinnehavaren för och funktionskontroll

 

*BRF:s  = Bostadsrättsföreningen
*BRH:s = Bostadsrättinnehavare