Avfall och återvinning

Vår sophantering i föreningen hanteras på följande vis. Varje lägenhet ansvarar för att sortera sina egna sopor. Glas (färgat och ofärgat), kartong, tidningar, metall- och plastförpackningar lämnas till exempel vid Sofieberg eller Trollbäckens centrum.

Kartonger, grovsopor, trädgårdsavfall med mera lämnas vid kretsloppscentralen i Petterboda. Kommunen har även en mobil miljöstation för farligt avfall som kommer till närområdet i april och september varje år. 

Andra hushållssopor lämnas i föreningens miljöhus (Södergårdsvägens lägenheter har egna sopkärl) där ett antal behållare finns. Sopkärlen i Miljöhuset är endast till för hushållssopor. Det är viktigt att så många som möjligt hjälps åt att sortera sina sopor, dels för miljöns skull och dels för att det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen.

Föreningen har infört matavfallsortering. Boende på Sörgårdsgränd lämnar sitt matavfall i en gemensam brun tunna i Miljöhuset och boende på Södergårdsvägen 1-19  i en gemensam brun tunna på skaftvägen Södergårdsvägen 13-19. Inget annat än matavfall får läggas i påsarna. Om vi slänger fel typ av sopor i den bruna avfallstunnan får vi betala en extra avgift. Matavfallspåsar kommer finnas i Miljöhuset. 

Är du osäker på vad du ska göra av ditt avfall finns en utförlig sorteringslista på Tyresö kommuns hemsida:

Kretsloppscentralen i Petterboda
På Kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna dina grovsopor under öppettiderna hela året. Finns på Strömfallsvägen 73. För att få lämna avfall/grovsopor måste man ha ett renhållningsabonnemang hos Tyresö kommun. Alla abonnenter som har ett eget sopabonnemang får ett passerkort, som berättigar till inpassering. Om du inte har erhållit något kort, kontakta styrelsen.