Brottsförebyggande

Här finns information från Tyresö kommuns brotts- och drogförebyggande enhet. I Tyresö kommun bedrivs ett systematiskt säkerhets- och beredskapsarbete. Bland annat arbetar man med att förebygga brott, olyckor och risker genom till exempel information, utbildning, övningar och rådgivning. Här nedan finns länkar till brottsförebyggande arbete i Tyresö: