Grannsamverkan

Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet, i skolan och på jobbet. Leva utan brott. Lås, larm och engagerade grannar och kamrater är en bra grund. Ökad trygghet handlar om alla goda krafters samverkan. Sätt gränser, bryt anonymiteten och ta tag i problemen medan de är små!

Kontakta gärna styrelsen om du ser något skumt eller har någon fråga: styrelsen@brfsodergard.se

Ökad trygghet genom Grannsamverkan, de tre stegen:

 1. Samverkan mellan människor
  Det finns en rad fungerande samverkansformer: Grann-, båt-, garagesamverkan och föräldravandringar, liksom samverkan mellan myndigheter, förvaltningar, organisationer, föreningslivet, Hem och skola och enskilda. Grannsamverkan skall inte förväxlas med ”Medborgargarden” eller liknande verksamhet.
  Samverkan ger bra resultat för att minska och förebygga brottslighet. Med grannsamverkan har närpolisen de största förutsättningarna att tillsammans med alla i grannskapet skapa ett tryggare och trivsammare samhälle.
  Så vänta inte på att någon annan skall ta initiativet. Sätt igång själv! Börja med att kontakta din närpolis, så får du hjälp att komma igång.
 2. Mekaniska inbrottsskydd och märkning
  De flesta bostadsinbrott är tillfällighetsbrott, och görs ofta av alkohol- eller narkotikapåverkade personer. Tjuven väljer bostäder där det är lätt att bryta sig in och arbeta ostört. Många bostadsinbrott är helt oplanerade.
  Godkända lås – dörrar – galler och gallergrindar försvårar för tjuven. Har du också bra belysning och god insyn ger du tydliga signaler att det är svårt att bryta sig in utn att bli upptäckt. Då har du grunden till ett bra inbrottsskydd. Inbrottet blir för besvärligt.
  Självklart ska du också stöldmärka dyrbara saker och sådant du är extra rädd om. Sätt upp dekaler som talar om att värdeföremålen är märkta. Märkverktyg kan du låna hos polisen som även ger dig dekaler efter genomförd märkning.
 3. Inbrottslarm
  Du kan höja tryggheten ytterligare genom att komplettera ditt inbrottskydd med ett larm. Larmet kan verka avskräckande på den som tänkt bryta sig in. Kom bara ihåg att larmet i sig inte gör det svårare att bryta sig in. Man kan aldrig hoppa över ett fullgott mekaniskt skydd, såsom godkända lås – dörrar – galler etc.
  På marknaden för stöldskydd finns många mindre seriösa aktörer som försöker tjäna pengar på allmänhetens oro. När du väljer larm behöver du troligen hjälp, eftersom det det finns olika komplicerade system.
  Vänd dig alltid till larmföretag som har polistillstånd. Rådgör gärna med din närpolis, ditt försäkringsbolag eller Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), tel. 0771-773 773,  info@stoldskyddsforeningen.se .

Grannsamverkan är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen, Polisen, Brottsförebyggande rådet, SSF Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas Riksförbund.