Mobil insamling av farligt avfall 2021

Här kommer information från Tyresö kommun om vårens tur med den mobila miljöstationen.
 
Mobila miljöstationen är en lastbil som samlar in farligt avfall och mindre elavfall. Bilen besöker nio olika platser i Tyresö kommun under april och september.
 
Information om turlistan för 2021 med tider och upphämtningsplatser finns på Tyresö kommuns hemsida: www.tyreso.se/farligtavfall
 
Med vänliga hälsningar,
 
Styrelsen i BRF Söder Gård

Kommentarer är stängda.