Motioner till årsstämma

På 2015 års årsstämma beslutades att sista dag för inlämnande av motioner till årsstämman skall vara den sista mars.

Ett tips är att en eventuell motion till årsstämman gärna får gagna alla. Alla övriga ”egna” frågor som medlemmarna har kan ställas till styrelsen året om!

Motioner kan mejlas in till styrelsen@brfsodergard.se eller lämnas i föreningens brevlåda på miljöhuset senast den 31 mars innevarande år.