Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter årsmötet i Brf Söder Gård i maj 2022, konstituerades den nya styrelsen och utgörs nu enligt nedan:

Lars Kinnunen, Ordförande
Carl Bengtsson, Sekreterare
Maj-Britt Wallin, Kassör
Janita Norlander , Ledamot
Ulla Forsell, Ledamot

Revisor: KPMG

Planerade styrelsemöten hösten 2022 – våren 2023. Möten hålls ca var 6:e vecka från och med augusti. Motioner och eventuella förfrågningar eller meddelanden kan lämnas in för behandling på våra styrelsemöten, antingen genom att skicka e-post till styrelsen@brfsodergard.se eller genom att läggas i föreningens brevlåda på miljöhuset.