Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter årsmötet i Brf Söder Gård i maj 2020, konstituerades den nya styrelsen och utgörs nu enligt nedan:

Göran Tolvers, Ordförande
Ewa Christenson, Sekreterare
Stefan Lööf, Kassör
Mikael Eriksson , Ledamot
Mats Blom, Suppleant

Revisor: KPMG

Planerade styrelsemöten hösten 2020 – våren 2021. Möten hålls ca var 6:e vecka från och med augusti. Motioner och eventuella förfrågningar eller meddelanden kan lämnas in för behandling på våra styrelsemöten, antingen genom att skicka e-post till styrelsen@brfsodergard.se eller genom att läggas i föreningens brevlåda på miljöhuset.