Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter årsmötet i Brf Söder Gård i maj 2019, konstituerades den nya styrelsen och utgörs nu enligt nedan:

Göran Tolvers, Ordförande
Camilla Kyledal, Sekreterare
Stefan Lööf, Kassör
Ewa Christenson, Ledamot
Lotta Olsson, Ledamot
Mats Blom, Suppleant
Lage Larsson, Suppleant

Revisor: Jan-Olov Brandt, KPMG

Planerade styrelsemöten hösten 2019 – våren 2020. Möten hålls ca var 6:e vecka från och med augusti. Motioner och eventuella förfrågningar eller meddelanden kan lämnas in för behandling på våra styrelsemöten, antingen genom att skicka e-post till styrelsen@brfsodergard.se eller genom att läggas i föreningens brevlåda på miljöhuset.