Valberedningen

Brinner du för uppgiften att vårda och förvalta föreningens ekonomi och skötsel? Och att kommunicera ut det till alla medlemmar? Vi söker bra personer som månar om hela föreningens utveckling och inte ser till egen ekonomisk vinning. Att arbeta i en styrelse är roligt, kan ge bra kunskaper och vara utvecklande , men är också krävande. En förening behöver en styrelse med god kompetens och erfarenhet inom flera olika områden, till exempel:

  • Ekonomi
  • Fastighetsteknisk kunskap
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • IT-kunskap

Viktigt är förstås också sunt förnuft, engagemang , intresse och god samarbetsförmåga.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller på annat sätt vill medverka för att göra livet trivsammare för oss alla som bor här, kontakta då valberedningen för Brf SöderGård, som består av:

Mona Blom, sammankallande
Stefan Bittermann

Kontakt via e-post: styrelsen@brfsodergard.se