Årsstämman och eventuell extrastämma samt medlemsmöte

Styrelsen tackar för uppslutningen vid stämman den 26 maj, trots det dåliga vädret. Flera medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Nya stadgar – eventuell extrastämma och medlemsmöte
Förslaget till nya stadgar röstades enhälligt igenom. Vi behöver rösta om dem på ytterligare en stämma innan de kan träda i kraft.

Eventuellt kommer vi ha en extrastämma till hösten/vintern. I samband med den skulle vi kunna ha ett medlemsmöte, om risken för smittspridning av covid-19 är låg. Styrelsen återkommer med information.

Sandlådan
Sandlådan vid Miljöhuset kommer snart att tas bort. Den som är intresserad av leksakerna eller sanden i lådan är välkommen att hämta senast den 16 juli.

Årsstämma 26 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 26 maj kl. 19.00 på gästparkeringen vid Miljöhuset. Även i år kommer vi att erbjuda poströstning för de som inte har möjlighet att närvara. Det går som vanligt även att använda fullmakt.

Det kommer inte att bli något efterföljande medlemsmöte. Styrelsen informerar om aktuella frågor via nyhetsbrev, och frågor eller synpunkter kan som alltid skickas in till ”styrelsen @ brfsodergard.se”.

Mvh Styrelsen

Årsstämma 27 maj

Onsdagen den 27 maj kl. 19.00 håller vi ordinarie årsstämma. På grund av Corona-situationen så sker årsmötet utomhus, vid gästparkeringen intill Miljöhuset. Vi kommer att erbjuda möjlighet till poströstning för dem som inte har möjlighet att delta. Det finns också som vanligt möjlighet att använda fullmakt.
På grund av omständigheterna kommer vi inte ha ett medlemsmöte den här dagen utan vi skjuter upp det till ett senare tillfälle. Mer information om årsmötet skickas ut i samband med kallelsen.

Välkomna!

Mvh Styrelsen