Årsstämma 26 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 26 maj kl. 19.00 på gästparkeringen vid Miljöhuset. Även i år kommer vi att erbjuda poströstning för de som inte har möjlighet att närvara. Det går som vanligt även att använda fullmakt.

Det kommer inte att bli något efterföljande medlemsmöte. Styrelsen informerar om aktuella frågor via nyhetsbrev, och frågor eller synpunkter kan som alltid skickas in till ”styrelsen @ brfsodergard.se”.

Mvh Styrelsen

Årsstämma 27 maj

Onsdagen den 27 maj kl. 19.00 håller vi ordinarie årsstämma. På grund av Corona-situationen så sker årsmötet utomhus, vid gästparkeringen intill Miljöhuset. Vi kommer att erbjuda möjlighet till poströstning för dem som inte har möjlighet att delta. Det finns också som vanligt möjlighet att använda fullmakt.
På grund av omständigheterna kommer vi inte ha ett medlemsmöte den här dagen utan vi skjuter upp det till ett senare tillfälle. Mer information om årsmötet skickas ut i samband med kallelsen.

Välkomna!

Mvh Styrelsen

Motioner inför årsstämman

På 2015 års årsstämma beslutades att sista dag för inlämnande av motioner till årsstämman skall vara den sista mars.

Ett tips är att en eventuell motion till årsstämman gärna får gagna alla. Alla övriga ”egna” frågor som medlemmarna har kan ställas till styrelsen året om.

Motioner kan mejlas in till styrelsen@brfsodergard.se eller lämnas i föreningens brevlåda på miljöhuset senast den 31 mars 2016.

Mvh Styrelsen