Laddbox för elbil – justering

Som styrelsen meddelade i det förra nyhetsbrevet uppmanas de som planerar att köpa en laddbar bil att ladda den via en laddbox i carporten.

Eftersom boxen ska vara godkänd och fackmanna-mässigt monterad behöver förfrågan inte skickas till styrelsen i förväg. Det räcker med information om att montering kommer ske.

Mvh, Styrelsen

Laddbox för elbil


För de medlemmar som planerar att köpa en el- eller hybridbil kommer det krävas att denna laddas via en laddbox i carporten. Laddboxen ska vara godkänd, t.ex. ”Easee”, och måste installeras av behörig fackman.

Styrelsen uppmanar berörda medlemmar att inkomma med en ansökan för godkännande innan montering av laddbox sker.

Bakgrunden till styrelsens krav på laddbox är att Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägguttag och motorvärmar¬uttag. Detta kan vid högbelastning orsaka varmgång vilket i sin tur kan leda till brand. Läs gärna mer på ”elsakerhetsverket.se”.

Mvh, Styrelsen