Extrastämma och medlemsmöte 24/11

Styrelsen har beslutat att hålla en extra föreningsstämma onsdagen den 24 november 2021 kl. 19.00 i församlingssalen, Trollbäckens kyrka. Vi kommer då rösta en andra gång om förslaget till nya stadgar. De kan därefter träda i kraft.

Efter stämman hålls ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, framtida underhåll och föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Kallelse kommer att delas ut ca två veckor för stämman.

Mvh, Styrelsen

Extrastämma och medlemsmöte

Då läget i coronapandemin har förbättrats planerar styrelsen för en extra föreningsstämma senare i höst/vinter för att rösta om förslaget till nya stadgar. Vi röstade enhälligt för förslaget vid föreningsstämman i maj, men för att de ska träda i kraft behöver vi rösta ytterligare en gång.

I samband med stämman planeras för ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, renovering alternativt utbyte av fönster samt föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Styrelsen återkommer med närmare information.

Mvh, Styrelsen

BRF Söder Gårds extrastämma 18 januari 2017

Styrelsen för Brf Söder Gård kallar härmed till extra föreningsstämma 2017

Tid: 18 januari 2017, kl. 19.00 – 20.00
Plats: Restaurang Bistro 135, Vendelsövägen 64, (bredvid pizzerian) Tyresö

Kallelse och underlag har delats ut i brevlådorna.
Om du inte själv har möjlighet att närvara på mötet, kan du skicka ett ombud som genom en fullmakt företräder dig. (se nedan)

Från föreningens stadgar § 21
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om fler medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Ombud skall företa skriftlig, dagtecknad fullmakt.
”Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.”

Fullmakten bör inte vara villkorad.

Välkommen!

Vänligen,

Styrelsen