Uppdatering om fiberinstallationen

Montering av routers inne i lägenheterna och dosor på utsidan har skett. Grävningsarbetet och dragningen av fiberkablar har påbörjats. Entreprenören räknar med att vara klara i slutet av september eller början av oktober.

Open Infra eller styrelsen återkommer med praktisk information samt datum för när fibern kopplas på.

Mvh Styrelsen

Fiberanslutning i vår

Som tidigare meddelats förbereder Open Infra (fd. Stadsnätsbolaget) vår fiberanslutning. Installationen beräknas ske under kvartal 2. Bolaget kommer ta kontakt med varje hushåll för att planera indragning i respektive bostad. Fundera på var ni vill få kabeln indragen. Ett mindre elskåp kommer att sättas upp utomhus på fasaden till varje bostad så att bolaget har åtkomst vid ev. felanmälningar.

Grävningen görs till största delen i gräsmattan och blir ca 30 cm brett och 50 cm djupt enligt bifogad byggplan. Som förberedelse kommer bolaget sätta upp markeringar på marken där grävning ska utföras. Dessa får inte flyttas. Marken kommer att återställas efteråt men företaget planterar inte nytt gräs. Föreningen tillhandahåller gräsfrön. För frågor kontakta styrelsen enligt utskickat informationsbrev.

Mvh Styrelsen