Lista med hantverkare

Nu har vi fyllt på vår förteckning över hantverkare som bostadsrättsinnehavarna kan anlita. Det är alltid beställaren som är betalningsansvarig. Vi vill gärna att alla boende hjälper till med fler namn. Om någon känner till en hantverkare som kan tänka sig att ta uppdrag för oss boende och vill vara med på vår lista, så mejla gärna in info till styrelsen@brfsodergard.se.
Listan bifogas mejlet, men ligger även ute på vår hemsida nu under Info A-Ö:

Mvh Styrelsen

HSB-avtalet uppsagt

Styrelsen har sagt upp avtalet med HSB på grund av otillräckligt nyttjande i förhållande till kostnaden. I stället har vi tänkt sammanställa en förteckning över hantverkare som bostadsrättsinnehavarna kan anlita. Vi vill gärna att alla boende hjälper till med fler namn. Om någon känner en hantverkare som kan tänka sig att ta uppdrag för oss boende och vill vara med på vår lista, så mejla gärna in info till styrelsen@brfsodergard.se. Det är alltid beställaren som är betalningsansvarig.

Mvh Styrelsen/Madelaine