Åtgärder mot kallras

Flertalet av enplanshusen på Sörgårdsgränd har problem med kallras i köken vintertid.

Ytterväggen mot carporten på Sörgårdsgränd 16 har nu undersökts och något fel på isoleringen kunde inte konstateras. Nästa steg är att till vintern göra en mätning med värmekamera för att undersöka luftflödet bakom köksskåpen.

Styrelsen återkommer med mer information efter genomförd mätning.

Mvh, Styrelsen

Åtgärder mot kallras

Flertalet av enplanshusen på Sörgårdsgränd har problem med kallras i köken vid kall väderlek. Sannolikt är ytterväggen mot carporten inte tillräckligt isolerad.

Försök med att tilläggsisolera på vinden har inte gett någon effekt. Nästa steg är att plocka ner ytterpanel i carporten på Sörgårdsgränd 16 för att undersöka hur isoleringen av ytterväggen ser ut. Styrelsen återkommer även här med mer information.

Åtgärder mot kallras

Försök pågår med att komma tillrätta med kallras i främst köken i enplanshusen. Två olika åtgärder testas och kommer att utvärderas. När vi vet vilken metod som är mest fördelaktig kommer denna att utföras på samtliga berörda lägenheter.

Mvh

Styrelsen