Extrastämma och medlemsmöte 24/11

Styrelsen har beslutat att hålla en extra föreningsstämma onsdagen den 24 november 2021 kl. 19.00 i församlingssalen, Trollbäckens kyrka. Vi kommer då rösta en andra gång om förslaget till nya stadgar. De kan därefter träda i kraft.

Efter stämman hålls ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, framtida underhåll och föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Kallelse kommer att delas ut ca två veckor för stämman.

Mvh, Styrelsen

Extrastämma och medlemsmöte

Då läget i coronapandemin har förbättrats planerar styrelsen för en extra föreningsstämma senare i höst/vinter för att rösta om förslaget till nya stadgar. Vi röstade enhälligt för förslaget vid föreningsstämman i maj, men för att de ska träda i kraft behöver vi rösta ytterligare en gång.

I samband med stämman planeras för ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, renovering alternativt utbyte av fönster samt föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Styrelsen återkommer med närmare information.

Mvh, Styrelsen