Råttorna i Miljöhuset

De råttor som i våras observerades i Miljöhuset har inte längre setts till. Anticimex har placerat ut tre fällor och styrelsen har vidtagit förebyggande åtgärder genom att sätta upp ett nät under dörren samt plugga igen sopkärlen i botten, där råttorna tog sig in till soporna. Sopkärlen är även rengjorda.