Spolning av avloppsrör

Styrelsen kommer att anlita Bromma Högtryck AB för att genomföra en avloppsspolning under oktober/november. Arbetet tar en dag och beräknas pågå mellan kl. 07.30 och 15.00. De kommer behöva tillträde till samtliga lägenheter och aviserar alla medlemmar en vecka innan.

Styrelsen återkommer med information om vilken vecka arbetet kommer äga rum.

Mvh, Styrelsen

Spolning av avloppsrör

Som vi tidigare informerat om kommer det förhoppningsvis kunna ske en spolning av alla rör under året. Rörfirman behöver tillträde till lägenheterna och arbetet bokas in efter sommaren om det är säkert ur smittspridningssynpunkt. Spolningen skulle ha gjorts 2020 men sköts upp på grund av pandemin. Vissa lägenheter har fått en spolning efter problem med bubblande eller illaluktande avlopp. De kommer inte att spolas på nytt.

Spolning av avloppsrör

Det kommer under året att ske en spolning av alla rör eftersom flera medlemmar rapporterat om stopp eller bubblande avlopp. Spolningen skulle ha gjorts förra året men sköts upp på grund av pandemin. Rörfirman kommer behöva tillträde till lägenheterna och arbetet bokas in så snart det är säkert ur smitt¬spridnings¬synpunkt.

Vi återkommer med mer information. De lägenheter som har fått en spolning under det senaste året kommer inte att spolas på nytt.

Mvh Styrelsen