Vårstädning 17 april

Lördagen den 17 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10.00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi håller behörigt avstånd till varandra och dagen avslutas inte heller i år med korvgrillning. Förhoppningsvis kan vi återuppta vår tradition nästa år.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 17 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 18 april

Årets vårstädning äger rum lördagen den 18 april med start kl. 10.00. Vi samlas vid Miljöhuset. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning.

En container kommer att finnas på plats för blandat avfall (ej miljöavfall). Den levereras under fredagen och hämtas på måndagen. Observera att gästparkeringen vid Miljöhuset inte kan användas under tiden den 17-20 april.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 2019

Styrelsen tackar för den goda uppslutningen och fina arbetsinsatser vid årets vårstädning.


Årets vårstädning äger rum lördagen den 27 april med start kl. 10.00 och den avslutas traditionsenligt med korvgrillning.

En container kommer att finns på plats för blandat avfall (ej miljöavfall). Denna levereras under fredagen och hämtas på måndagen. Observera att gästparkeringen inte kan användas under tiden den 26–29 april.

Sandsopningen sker den 29 eller 30 april.

Mvh Styrelsen

Vårstädning lördag 23 april

Vårstädning av våra gemensamma ytor äger rum lördag den 23 april 2016, kl. 9.00.
Container kommer att finnas på plats från fredag 22/4 på eftermiddagen till måndag 25/4. I containern kan man lämna trädgårdsavfall och sådant som inte klassas som miljöfarligt. Alltså: inga elprylar, lysrör, tryckimpregnerat virke eller annat skumt… Om det hamnar miljöfarligt avfall i containern, så innebär det av vi får betala extra. När vi är färdiga grillar vi korv m.m. vid miljöhuset.

Varmt välkomna!!

Mvh Styrelsen