Extrastämma och medlemsmöte 24/11

Styrelsen har beslutat att hålla en extra föreningsstämma onsdagen den 24 november 2021 kl. 19.00 i församlingssalen, Trollbäckens kyrka. Vi kommer då rösta en andra gång om förslaget till nya stadgar. De kan därefter träda i kraft.

Efter stämman hålls ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, framtida underhåll och föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Kallelse kommer att delas ut ca två veckor för stämman.

Mvh, Styrelsen