Takinspektion 5 mars

Den takinspektion som skulle ha utförts den 7 januari kunde inte genomföras som planerat på grund av det ymniga snöfallet.

Nu på fredag den 5 mars kommer Mälardalens tak- och byggservice istället att utföra besiktning av samtliga plåtarbeten på våra tak. Detta för att upptäcka eventuella brister som behöver åtgärdas så att vi undviker att vatten tränger in.

Väl mött!

Styrelsen

Takinspektion vecka 1

Torsdagen den 7 januari 2021 kommer Mälardalens tak- och byggservice att utföra besiktning av samtliga plåtarbeten på taken. Detta för att upptäcka eventuella brister som behöver åtgärdas för att undvika vattenskador. Ingen anledning till oro alltså, att någon är uppe och går på våra tak.

Mvh Styrelsen