Vårstädning 17 april

Lördagen den 17 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10.00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi håller behörigt avstånd till varandra och dagen avslutas inte heller i år med korvgrillning. Förhoppningsvis kan vi återuppta vår tradition nästa år.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 17 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 18 april

Årets vårstädning äger rum lördagen den 18 april med start kl. 10.00. Vi samlas vid Miljöhuset. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning.

En container kommer att finnas på plats för blandat avfall (ej miljöavfall). Den levereras under fredagen och hämtas på måndagen. Observera att gästparkeringen vid Miljöhuset inte kan användas under tiden den 17-20 april.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 2019

Styrelsen tackar för den goda uppslutningen och fina arbetsinsatser vid årets vårstädning.


Årets vårstädning äger rum lördagen den 27 april med start kl. 10.00 och den avslutas traditionsenligt med korvgrillning.

En container kommer att finns på plats för blandat avfall (ej miljöavfall). Denna levereras under fredagen och hämtas på måndagen. Observera att gästparkeringen inte kan användas under tiden den 26–29 april.

Sandsopningen sker den 29 eller 30 april.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 28/4 – 2018

Vår gemensamma vårstädning äger rum lördagen den 28 april 2018.

Samling kl. 10.00 vid Miljöhuset då vi går igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifter. Ta gärna med redskap såsom sopkvast och räfsa.

En container kommer som vanligt att placeras på gästparkeringen på Sörgårdsgränd. Observera att parkeringen kommer vara avstängd den 26–30 april.

Efter vårstädningen finns det möjlighet att slänga eget trädgårdsavfall och annat som inte klassas som miljöfarligt gods, såsom kemikalier, färg, elektronik och tryckimpregnerat virke.

Vi avslutar arbetet traditionsenligt med korvgrillning.

Välkomna!

Mvh Styrelsen