Vattenavläsning

Det är snart dags för den årliga vattenavläsningen. Blanketter för ifyllning av förbrukningen kommer att delas ut och de avlämnas i föreningens brevlåda på Miljöhuset senast den 1 november. Den som behöver hjälp med avläsningen kan kontakta styrelsen eller en granne.

Vattenavläsning

Det är snart dags för den årliga vattenavläsningen. Blanketter för ifyllning av förbrukningen kommer att delas ut i mitten av oktober och de avlämnas i föreningens brevlåda på Miljöhuset senast den 1 november. Den som behöver hjälp med avläsningen kan kontakta styrelsen eller en granne.