Kontakta oss

Här kan du skicka frågor och synpunkter direkt till Brf SöderGård. Dina förslag och synpunkter används aktivt i vårt ständiga förbättringsarbete.

Du kan mejla oss på styrelsen@brfsodergard.se. Du kan även lägga ett brev i vår brevlåda vid miljöhuset, eller skicka brev till oss på:

Brf SöderGård
Sörgårdsgränd 14
135 54 Tyresö

Vi vill också påminna om att styrelsen har som policy att inte behandla anonymt inkomna ärenden. Detta för att styrelsen skall kunna återkoppla till dig om så behövs.

Om du som medlem har något ärende som du vill att styrelsen skall ta upp, vänligen inkom skriftligen med detta så tar vi upp det på nästa styrelsemöte.