Vattenavgifter

Tyresö Kommun har höjt vattentaxan rejält för år 2024, ca 20%. Beslutet
gjordes sent i dec, vilket gör att vår preliminära debitering av
vattenkostnaden är för låg. För att vi alla inte ska få en ”sur” räkning i slutet
av året, kommer vi göra en justering av preliminär debiteringen för vatten
med start från 1 april.

Resultat från radonmätningarna

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund har nu granskat våra
radonprotokoll och föreningen har inga överskridande radonvärden.
Samtliga hushåll har under 200 bec.

Om du är intresserad att veta exakt vad du hade så skicka mail
till styrelsen.

Ventilationprojektet

VENTILATIONSPROJEKT
Vi har konstaterat att det är länge sedan en genomgång av våra ventilationskanaler
gjordes. Eftersom vi inte faller in under kravet på obligatorisk
ventilationskontroll bestämmer vi själva hur ofta detta ska göras.
Vi kommer därför ha en genomgång av ventilationen i samtliga lägenheter.
De åtgärder som kommer göras är rengöring av ventilationskanaler och
frånluftsdon samt kontroll av friskluftsventiler. Tillsammans med injustering
och mätning av luftflödet i lägenheterna.
Arbetet kommer påbörjas i mitten av oktober och pågå drygt 1 vecka.
Vi kommer skicka ut en planering vilket datum och tid som är aktuell för er/din lägenhet.