Vårstädning 23 april

Lördagen den 23 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10:00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 23 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen

Extrastämma och medlemsmöte 24/11

Styrelsen har beslutat att hålla en extra föreningsstämma onsdagen den 24 november 2021 kl. 19.00 i församlingssalen, Trollbäckens kyrka. Vi kommer då rösta en andra gång om förslaget till nya stadgar. De kan därefter träda i kraft.

Efter stämman hålls ett medlemsmöte om föreningens långsiktiga ekonomi, framtida underhåll och föreningens abonnemang hos ”Tele2” (tidigare ”ComHem”).

Kallelse kommer att delas ut ca två veckor för stämman.

Mvh, Styrelsen