Årsstämman och eventuell extrastämma samt medlemsmöte

Styrelsen tackar för uppslutningen vid stämman den 26 maj, trots det dåliga vädret. Flera medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Nya stadgar – eventuell extrastämma och medlemsmöte
Förslaget till nya stadgar röstades enhälligt igenom. Vi behöver rösta om dem på ytterligare en stämma innan de kan träda i kraft.

Eventuellt kommer vi ha en extrastämma till hösten/vintern. I samband med den skulle vi kunna ha ett medlemsmöte, om risken för smittspridning av covid-19 är låg. Styrelsen återkommer med information.

Sandlådan
Sandlådan vid Miljöhuset kommer snart att tas bort. Den som är intresserad av leksakerna eller sanden i lådan är välkommen att hämta senast den 16 juli.

Återställningen efter indragning av fiber

Entreprenören ”Bright Networks” har fyllt på med jord och sått gräsfrö som utlovat efter grävnings-arbetet i höstas.
De har lämnat kvar två högar med överbliven jord på ängen respektive vid gästparkeringen på Sörgårdsgränd. Den som är intresserad kan hämta till sin trädgård.

Råttorna i Miljöhuset

De råttor som i våras observerades i Miljöhuset har inte längre setts till. Anticimex har placerat ut tre fällor och styrelsen har vidtagit förebyggande åtgärder genom att sätta upp ett nät under dörren samt plugga igen sopkärlen i botten, där råttorna tog sig in till soporna. Sopkärlen är även rengjorda.

Spolning av avloppsrör

Som vi tidigare informerat om kommer det förhoppningsvis kunna ske en spolning av alla rör under året. Rörfirman behöver tillträde till lägenheterna och arbetet bokas in efter sommaren om det är säkert ur smittspridningssynpunkt. Spolningen skulle ha gjorts 2020 men sköts upp på grund av pandemin. Vissa lägenheter har fått en spolning efter problem med bubblande eller illaluktande avlopp. De kommer inte att spolas på nytt.