Ventilationprojektet

VENTILATIONSPROJEKT
Vi har konstaterat att det är länge sedan en genomgång av våra ventilationskanaler
gjordes. Eftersom vi inte faller in under kravet på obligatorisk
ventilationskontroll bestämmer vi själva hur ofta detta ska göras.
Vi kommer därför ha en genomgång av ventilationen i samtliga lägenheter.
De åtgärder som kommer göras är rengöring av ventilationskanaler och
frånluftsdon samt kontroll av friskluftsventiler. Tillsammans med injustering
och mätning av luftflödet i lägenheterna.
Arbetet kommer påbörjas i mitten av oktober och pågå drygt 1 vecka.
Vi kommer skicka ut en planering vilket datum och tid som är aktuell för er/din lägenhet.

Vattenavläsning

I okt är det också dags för den årliga vattenavläsningen. Vi kommer som tidigare skicka ut en vattenblankett som ni fyller i
och lägger i brevlådan vid Miljöhuset. Vi vill redan nu påminna om att ni kollar till era brandvarnare i lägenheten.

Höstcontainer

Höst containern kommer vara på plats helgen 11-12 november. I samband med denna har vi också lite höstjobb att göra i föreningen.

Föreningsstämma 22 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 22 maj kl. 19:00 i församlingssalen, Trollbäckens kyrka. Som vanligt går det att använda fullmakt.

Kallelse kommer att delas ut senast två veckor före stämman.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 22 april

Lördagen den 22 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10:00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 22 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen