Information om fiberinstallationen

Fiberinstallationen är nu avslutad och fibern driftsattes den 30 september. Dessvärre fick vi inte kännedom om detta för att i förväg kunna gå ut med information. 

Om två gröna och en orange lampa lyser på fiberboxen är den redo att användas.

Internet

24 månaders bredband från ”Internetbolaget” ingår.

”Internetbolaget” erbjuder inte någon router utan denna behöver man införskaffa själv. Viktigt att tänka på är att routern klarar 1000 Mbit/sekund om man vill kunna utnyttja bredbandshastigheten på 1000/100 Mbit/sekund. Routern kopplas sedan in i LAN-uttaget på fiberboxen.

Den ComHem-router som flera har idag är avsedd för coax-kabel och kan inte användas till fiberboxen.

Om man under de 24 månaderna upplever att bredbandet inte skulle fungera vänder man sig till ”Internetbolaget” per telefon 08–522 736 61.

TV-paket

24 månaders TV-paket via Viasat ingår.

ComHem

Vi kommer ha kvar uppkopplingen mot ComHem för bredband och TV tills dess vi på en föreningsstämma beslutar annat.

Mvh Styrelsen

Höststädning 7 november

Boka in lördagen den 7 november för höststädning. En container för blandat avfall beställs. Observera att miljöfarligt avfall inte får slängas i den utan detta måste lämnas vid återvinningscentral.

Gästparkeringen vid Miljöhuset kommer vara avstängd den 6–9 november.

Mvh Styrelsen

Uppdatering om fiberinstallationen

Montering av routers inne i lägenheterna och dosor på utsidan har skett. Grävningsarbetet och dragningen av fiberkablar har påbörjats. Entreprenören räknar med att vara klara i slutet av september eller början av oktober.

Open Infra eller styrelsen återkommer med praktisk information samt datum för när fibern kopplas på.

Mvh Styrelsen

Asparna på Södergårdsvägen

Styrelsen planerar att anlita en trädfällare för att ta bort dungen med aspar på den allmänna ytan vid Södergårdsvägen 11. Flera av träden är skadade och de döljer till viss del gatubelysningen.

Eventuella synpunkter på nedtagningen meddelas till styrelsen via e-post ”styrelsen@brfsodergard.se” eller meddelande i brevlådan på Miljöhuset senast den 15 oktober.

Mvh Styrelsen