Föreningsstämma 22 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 22 maj kl. 19:00 i församlingssalen, Trollbäckens kyrka. Som vanligt går det att använda fullmakt.

Kallelse kommer att delas ut senast två veckor före stämman.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 22 april

Lördagen den 22 april är det dags för den årliga vårstädningen. Samling sker vid Miljöhuset kl. 10:00 för att gå igenom ”Att-göra-listan” och fördela arbetsuppgifter. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning.

En container för blandat avfall (ej miljöfarligt) är beställd. Den levereras på fredagen och hämtas under måndagen. Dessa dagar är gästparkeringen avstängd och hänvisning sker till den på Södergårdsvägen.

Vid torr väderlek kommer sandsopning och upptagning eventuellt att ske tidigare än den 22 april för att undvika att sanden yr omkring i området.

Mvh Styrelsen

Målning av tak

Vi har nu fått ett godkänt bygglov från Tyresö Kommun gällande ommålning av taken.
Vi håller nu på att sammanställa offerterna och kommer återkommer med mer info när vi kommer utföra jobbet.