Årsstämma 27 maj

Onsdagen den 27 maj kl. 19.00 håller vi ordinarie årsstämma. På grund av Corona-situationen så sker årsmötet utomhus, vid gästparkeringen intill Miljöhuset. Vi kommer att erbjuda möjlighet till poströstning för dem som inte har möjlighet att delta. Det finns också som vanligt möjlighet att använda fullmakt.
På grund av omständigheterna kommer vi inte ha ett medlemsmöte den här dagen utan vi skjuter upp det till ett senare tillfälle. Mer information om årsmötet skickas ut i samband med kallelsen.

Välkomna!

Mvh Styrelsen

Vårstädning 18 april

Årets vårstädning äger rum lördagen den 18 april med start kl. 10.00. Vi samlas vid Miljöhuset. Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning.

En container kommer att finnas på plats för blandat avfall (ej miljöavfall). Den levereras under fredagen och hämtas på måndagen. Observera att gästparkeringen vid Miljöhuset inte kan användas under tiden den 17-20 april.

Mvh Styrelsen

Ny sophantering från 1 april

Föreningen inför matavfallsortering från och med den 1 april. Det innebär att boende på Sörgårdsgränd lämnar sitt matavfall i den nya bruna tunnan i Miljöhuset. Boende på Södergårdsvägen 1-19 lämnar sitt matavfall i en gemensam brun tunna som placeras på skaftvägen Södergårdsvägen 13-19.

Tömning sker som vanligt varje vecka i Miljöhuset och varannan vecka för Södergårdsvägen. Inget annat än matavfall (se informationsfoldern som kommer att delas ut) får läggas i påsarna. Det blir ingen extra kostnad för föreningen för sophämtningen. Om vi slänger fel typ av sopor i den bruna avfallstunnan får vi betala en extra avgift.

Kommunen kommer att tillgodose varje hushåll med påshållare. Matavfallspåsar kommer finnas i Miljöhuset. Mer information kommer att delas ut i brevlådorna inom kort. För frågor kontakta styrelsen enligt utskickat informationsbrev.

Mvh Styrelsen

Fiberanslutning i vår

Som tidigare meddelats förbereder Open Infra (fd. Stadsnätsbolaget) vår fiberanslutning. Installationen beräknas ske under kvartal 2. Bolaget kommer ta kontakt med varje hushåll för att planera indragning i respektive bostad. Fundera på var ni vill få kabeln indragen. Ett mindre elskåp kommer att sättas upp utomhus på fasaden till varje bostad så att bolaget har åtkomst vid ev. felanmälningar.

Grävningen görs till största delen i gräsmattan och blir ca 30 cm brett och 50 cm djupt enligt bifogad byggplan. Som förberedelse kommer bolaget sätta upp markeringar på marken där grävning ska utföras. Dessa får inte flyttas. Marken kommer att återställas efteråt men företaget planterar inte nytt gräs. Föreningen tillhandahåller gräsfrön. För frågor kontakta styrelsen enligt utskickat informationsbrev.

Mvh Styrelsen