Mobil insamling av farligt avfall 2021

Här kommer information från Tyresö kommun om vårens tur med den mobila miljöstationen.
 
Mobila miljöstationen är en lastbil som samlar in farligt avfall och mindre elavfall. Bilen besöker nio olika platser i Tyresö kommun under april och september.
 
Information om turlistan för 2021 med tider och upphämtningsplatser finns på Tyresö kommuns hemsida: www.tyreso.se/farligtavfall
 
Med vänliga hälsningar,
 
Styrelsen i BRF Söder Gård

Insamling av farligt avfall

Tyresö kommuns mobila miljöstation för farligt avfall kommer till Trollbäcken vid två tillfällen i vår. Den 10 april kl. 19.10–19.40 vid återvinningsstationen Alléplan och den 24 april kl. 19.10–19.40 vid återvinningsstationen Kumla skola.

Man kan då slänga det som inte får kastas i containern under vårstädningen, t.ex. färg, bekämpningsmedel, oljor, elektronik och produkter med inbyggda batterier. Läs mer på ”www.tyreso.se/farligtavfall”. 

Mvh Styrelsen