Höststädning 7 november

Boka in lördagen den 7 november för höststädning. En container för blandat avfall beställs. Observera att miljöfarligt avfall inte får slängas i den utan detta måste lämnas vid återvinningscentral.

Gästparkeringen vid Miljöhuset kommer vara avstängd den 6–9 november.

Mvh Styrelsen