Föreningsnytt december

Styrelsen:

  • påminner om lägenhetsinnehavarnas undersökningsplikt
  • informerar om att livslängden på plastmattor i våtutrymmen är ca 20 år
  • informerar om att 5-årsservicen på värmepannorna är obligatorisk för att garantin ska gälla
  • påminner om att byta filter till friskluftsventiler, nya finns i miljöhuset.
  • påminner om att överflödigt fett, i t.ex. stekpanna, ska torkas bort och inte spolas ut i vasken eller via diskmaskinen. Fettet kan orsaka stopp i avloppet. Detsamma gäller kaffesump.
  • uppmanar alla till vaksamhet på grund av inbrott i närområdet. Ta in stegar, alternativt lås fast de som förvaras utomhus.

Gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Söder Gård