Besiktning av fönster

Helgen den 7–8 november kommer styrelsen att gå runt i föreningen och inspektera den utvändiga målningen av fönster. Detta för att se över om det finns ett generellt behov av åtgärder eller om det endast behövs på de av våra hus som är särskilt utsatta av solen.

Mvh Styrelsen

Besiktning av tätskikt tisdag 16/9

Till alla boende i Brf Söder Gård. Vid byte av värmepanna har det framkommit att tätskiktet under pannan på golvet har blivit skadat. Därför har vi för avsikt att komma och göra en okulär besiktning av detta i alla hus tisdagen den 16/6 med början kl 19.00. Vi ber er därför att försöka vara tillgänglig eller lämna er nyckel till närmsta granne samt plocka undan framför pannan.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen