Årsstämman och eventuell extrastämma samt medlemsmöte

Styrelsen tackar för uppslutningen vid stämman den 26 maj, trots det dåliga vädret. Flera medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Nya stadgar – eventuell extrastämma och medlemsmöte
Förslaget till nya stadgar röstades enhälligt igenom. Vi behöver rösta om dem på ytterligare en stämma innan de kan träda i kraft.

Eventuellt kommer vi ha en extrastämma till hösten/vintern. I samband med den skulle vi kunna ha ett medlemsmöte, om risken för smittspridning av covid-19 är låg. Styrelsen återkommer med information.

Sandlådan
Sandlådan vid Miljöhuset kommer snart att tas bort. Den som är intresserad av leksakerna eller sanden i lådan är välkommen att hämta senast den 16 juli.

Årsstämma 26 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 26 maj kl. 19.00 på gästparkeringen vid Miljöhuset. Även i år kommer vi att erbjuda poströstning för de som inte har möjlighet att närvara. Det går som vanligt även att använda fullmakt.

Det kommer inte att bli något efterföljande medlemsmöte. Styrelsen informerar om aktuella frågor via nyhetsbrev, och frågor eller synpunkter kan som alltid skickas in till ”styrelsen @ brfsodergard.se”.

Mvh Styrelsen

BRF Söder Gårds årsstämma 2017

Styrelsen för Brf Söder Gård kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: Onsdag den 10 maj 2017, kl. 19.00 –
Plats: Restaurang Bistro 135, Vendelsövägen 64, Tyresö

Kallelse och underlag har delats ut i brevlådorna. Om du inte kan närvara själv på årsmötet, så kan du skicka ett ombud, som genom en fullmakt företräder dig.

Från föreningens stadgar § 21:
”Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om fler medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antigen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Fullmakten bör inte vara villkorad.

Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.”

Välkommen!

Mvh Styrelsen