Årsstämma 26 maj

Ordinarie årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 26 maj kl. 19.00 på gästparkeringen vid Miljöhuset. Även i år kommer vi att erbjuda poströstning för de som inte har möjlighet att närvara. Det går som vanligt även att använda fullmakt.

Det kommer inte att bli något efterföljande medlemsmöte. Styrelsen informerar om aktuella frågor via nyhetsbrev, och frågor eller synpunkter kan som alltid skickas in till ”styrelsen @ brfsodergard.se”.

Mvh Styrelsen

BRF Söder Gårds årsstämma 2017

Styrelsen för Brf Söder Gård kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: Onsdag den 10 maj 2017, kl. 19.00 –
Plats: Restaurang Bistro 135, Vendelsövägen 64, Tyresö

Kallelse och underlag har delats ut i brevlådorna. Om du inte kan närvara själv på årsmötet, så kan du skicka ett ombud, som genom en fullmakt företräder dig.

Från föreningens stadgar § 21:
”Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om fler medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antigen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Fullmakten bör inte vara villkorad.

Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.”

Välkommen!

Mvh Styrelsen

Motioner inför årsstämman

På 2015 års årsstämma beslutades att sista dag för inlämnande av motioner till årsstämman skall vara den sista mars.

Ett tips är att en eventuell motion till årsstämman gärna får gagna alla. Alla övriga ”egna” frågor som medlemmarna har kan ställas till styrelsen året om.

Motioner kan mejlas in till styrelsen@brfsodergard.se eller lämnas i föreningens brevlåda på miljöhuset senast den 31 mars 2016.

Mvh Styrelsen