Föreningsinfo

Håll tjuvarna borta – lås fast din stege

Stegar som hänger utomhus på bostaden måste låsas fast när de inte används. Detta för att försvåra för obehöriga att ta sig in via övervåningen hos dig eller dina grannar.

Renovering

Större VVS- och elarbeten ska utföras fackmannamässigt. Efter utfört arbete och förändringar i badrum ska du lämna en kopia av våtrumsintyget till styrelsen.

Gatubelysning

Vi planerar att byta ut ljuskällorna i vår gatubelysning inom området till LED-lampor. Det ger en stor minskning av elförbrukningen. För att få en uppfattning av ljusstyrkan, har vi bytt lampan vid parkeringen bakom Miljöhuset.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 28/4 – 2018

Vår gemensamma vårstädning äger rum lördagen den 28 april 2018.

Samling kl. 10.00 vid Miljöhuset då vi går igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifter. Ta gärna med redskap såsom sopkvast och räfsa.

En container kommer som vanligt att placeras på gästparkeringen på Sörgårdsgränd. Observera att parkeringen kommer vara avstängd den 26–30 april.

Efter vårstädningen finns det möjlighet att slänga eget trädgårdsavfall och annat som inte klassas som miljöfarligt gods, såsom kemikalier, färg, elektronik och tryckimpregnerat virke.

Vi avslutar arbetet traditionsenligt med korvgrillning.

Välkomna!

Mvh Styrelsen

Föreningsnytt december

Styrelsen:

  • påminner om lägenhetsinnehavarnas undersökningsplikt
  • informerar om att livslängden på plastmattor i våtutrymmen är ca 20 år
  • informerar om att 5-årsservicen på värmepannorna är obligatorisk för att garantin ska gälla
  • påminner om att byta filter till friskluftsventiler, nya finns i miljöhuset.
  • påminner om att överflödigt fett, i t.ex. stekpanna, ska torkas bort och inte spolas ut i vasken eller via diskmaskinen. Fettet kan orsaka stopp i avloppet. Detsamma gäller kaffesump.
  • uppmanar alla till vaksamhet på grund av inbrott i närområdet. Ta in stegar, alternativt lås fast de som förvaras utomhus.

Gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Söder Gård