Årsstämman och eventuell extrastämma samt medlemsmöte

Styrelsen tackar för uppslutningen vid stämman den 26 maj, trots det dåliga vädret. Flera medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Nya stadgar – eventuell extrastämma och medlemsmöte
Förslaget till nya stadgar röstades enhälligt igenom. Vi behöver rösta om dem på ytterligare en stämma innan de kan träda i kraft.

Eventuellt kommer vi ha en extrastämma till hösten/vintern. I samband med den skulle vi kunna ha ett medlemsmöte, om risken för smittspridning av covid-19 är låg. Styrelsen återkommer med information.

Sandlådan
Sandlådan vid Miljöhuset kommer snart att tas bort. Den som är intresserad av leksakerna eller sanden i lådan är välkommen att hämta senast den 16 juli.

Råttorna i Miljöhuset

De råttor som i våras observerades i Miljöhuset har inte längre setts till. Anticimex har placerat ut tre fällor och styrelsen har vidtagit förebyggande åtgärder genom att sätta upp ett nät under dörren samt plugga igen sopkärlen i botten, där råttorna tog sig in till soporna. Sopkärlen är även rengjorda.

Fönster- och dörrenovering

Efter en okulär besiktning av fönster, ytter- och förrådsdörrar kan konstateras att vi behöver måla om fönster och vissa förrådsdörrar inom 1–2 år. Det är särskilt de i utsatta söderlägen som är angripna och kittet har sprucket. Vissa foder är även ruttna.

Styrelsen har tagit in offerter på renovering, ej endast förbättringsmåleri, och kommer även ta in offerter för att byta ut fönstren mot nya med underhållsfria aluminiumkarmar. Detta för att kunna göra en prisjämförelse. Vi återkommer med information i ett senare skede.

Åtgärder mot kallras

Flertalet av enplanshusen på Sörgårdsgränd har problem med kallras i köken vid kall väderlek. Sannolikt är ytterväggen mot carporten inte tillräckligt isolerad.

Försök med att tilläggsisolera på vinden har inte gett någon effekt. Nästa steg är att plocka ner ytterpanel i carporten på Sörgårdsgränd 16 för att undersöka hur isoleringen av ytterväggen ser ut. Styrelsen återkommer även här med mer information.

Medlemsinformation hos Nabo

Som medlem kan man via vår ekonomiska förvaltare Nabo få svar på flera vanliga frågor. Man kan även se sina avier och ändra betalningssätt. För åtkomst behöver man uppge ett avinummer och den internetkod som framgår på avin. Via inloggning med bank-id kan man se t.ex. lägenhetens andelstal.

Besök Nabos hemsida ”nabo.se” och välj ”kontakt” högst upp på sidan. Det går också att kontakta dem per telefon under vardagar.

Det har även gått ut ett informationsblad med nyhetsbrev 9-2020.

Mvh Styrelsen